SPRAWOZDANIE ZA ROK 2018 z działalności Koła Lokalnego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich im. Jana Pawła II przy parafii św. Wojciecha w Radzionkowie

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2018 z działalności Koła Lokalnego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich im. Jana Pawła II przy parafii św. Wojciecha w Radzionkowie

29 marca 2020 0 przez mszmidt
Share Button

Koło liczy 21 członków, składki członkowskie zostały przekazane przelewem. Oprócz stałych członków z Kołem współpracuje wielu tzw. sympatyków SRK, którzy również pojawiają się na spotkaniach.

 

Zarząd Koła SRK tworzą:
– Marcin Szmidt – przewodniczący
– Rudolf Sobczyk – zastępca
– Ireneusz Musialik – sekretarz
– Krystyna Namysło – skarbnik
– Andrzej Urzędniczok – członek Zarządu
– Jan Moj – członek Zarządu
– ks. proboszcz Damian Wojtyczka – asystent

 

Zarząd Koła spotyka się w zależności od potrzeb.

 

Spotkania formacyjne wszystkich członków Koła odbywają się w ostatni piątek miesiąca i połączone są z omówieniem spraw i realizacji zadań w ciągu roku, akcji i pomysłów realizowanych z innymi połączone są każdorazowo z konferencją przygotowaną przez członka Koła lub ks. Proboszcza.

 

W trakcie roku formacyjnego rozważano w dyskusjach:
1. Uchwały II Synodu Archidiecezji Katowickiej (m.in. Duszpasterstwo w Kościele katowickim, Świeccy w Kościele katowickim, Duszpasterstwo rodzin w Kościele katowickim, Formacja liturgiczna duchownych i świeckich, Kościół katowicki wobec kwestii społecznych, Posługa charytatywna w Kościele katowickim)
2. Moje osobiste spotkanie i refleksje na temat osoby św. Jana Pawła II w 40 rocznicę Jego wyboru na Stolicę Piotrową
3. Hasło roku liturgicznego „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”

 

W styczniu jak co roku Koło SRK zorganizowało spotkanie kolędowo-opłatkowe na, które przybyli członkowie SRK, jak również przedstawiciele grup parafialnych, przedstawiciele organizacji pozarządowych z miasta Radzionków, przedstawiciele władzy i instytucji samorządowych, przedstawiciele władzy Rady Powiatu, Sejmiku Wojewódzkiego i niektórzy posłowie Ziemi Śląskiej. Jest to tradycyjne nasze podziękowanie za współpracę całoroczną na rzecz innych.

 

W ciągu roku Koło SRK organizowało lub współorganizowało następujące wydarzenia:
1) Wyjazd do Teatru do Cieszyna na Misterium Męki Pańskiej
2) Terenowo Nocna Droga Krzyżowa
3) II Rowerowa Droga Krzyżowa
4) Droga Krzyżowa ulicami miasta Radzionkowa
5) Akcja „Dary Świątecznego Stołu” organizowana na Święta Wielkanocne i Bożego Narodzenia. Obdarowano łącznie 160 rodzin w tym prawie 200 dzieci i 90 osób samotnych. Przekazano również dary do Domu Pomocy Społecznej w Nakle Śląskim.
6) Spotkanie z Ojcem Tomaszem Maniurą i grupą Niniwa Team, którzy opowiedzieli o wyprawie rowerowej na Islandię.
7) Pielgrzymka rowerowa od Wojciecha do Wojciecha z okazji Odpustu Parafialnego z Radzionkowa przez Bytom do Zabrza parafiami pw. Św. Wojciecha.
8) Ciderfest – festyn parafialny wraz z imprezami towarzyszącymi
9) Ciderfest Cup – Charytatywny turniej piłki nożnej im. Ojca Ludwika Wrodarczyka z którego dochód został przeznaczony na leczenie jednego z mieszkańców Radzionkowa będącego w śpiączce po tragicznym wypadku.
10) Autokarowa pielgrzymko-wycieczka na Górę św. Anny na trasie: Góra św. Anny – Wrocław – Berlin
11) XIII pielgrzymka rowerowa na Górę św. Anny
12) Wyprawa rowerowo-kajakowa na Wielki Łuk Warty
13) V rowerowa pielgrzymka na Jasną Górę (towarzysząca parafialnej pieszej pielgrzymce)
14) VI Gnieźnieńska Pielgrzymka Rowerowa: Praga-Radzionków-Gniezno
15) Autokarowa pielgrzymka do Gniezna i Lichenia
16) Autokarowa pielgrzymka do Rzymu
17) IV Różaniec na kole
18) Wyjazd do Warszawy na grób bł. Jerzego Popiełuszki i zwiedzanie stolicy.
19) Modlitwa przy krzyżu na Osiedlu Knosały wraz z mieszkańcami Osiedla w kolejną rocznicę ustawienia krzyża w intencji fundatorów i budowniczych
20) Koncert Charytatywny o Uśmiech Dziecka, z którego dochód przeznaczony jest na zimowy wyjazd najbiedniejszych dzieci z naszego miasta

 

Poza tym przedstawiciele naszego Koła uczestniczyli w posiedzeniach Parafialnej Rady Duszpasterskiej i Parafialnego Zespołu Caritas.

 

Członkowie SRK brali aktywny udział w spotkaniach i szkoleniach organizowanych przez miasto Radzionków dla organizacji pozarządowych m.in. w sprawie RODO, organizacji loterii, organizowanie wyjazdów i wycieczek, czy członkowie stowarzyszeń a rejestr osób skazanych za przestępstwa na tle seksualnym.

 

W trakcie Gali Radzionkowskiego Wolontariatu Koło SRK otrzymało LAUR Radzionkowskiego Wolontariatu w dowód wdzięczności za działalność społeczną i zaangażowanie na rzecz mieszkańców.

 

Udzielono również pomocy osobom będącym w trudnej sytuacji w postaci pomocy indywidualnej dla rodzin : zakup węgla, opłata za prąd lub zaległości za wodę i kanalizację, zaległości czynszowe, zakup lekarstw, wyjazd rodzinny na wakacje, wsparcie na zakup pomocy szkolnych (w sumie dla 4 rodzin).

 

Za to wszystko Chwała Panu