SPRAWOZDANIE ZA ROK 2020 z działalności Koła Lokalnego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich im. Jana Pawła II przy parafii św. Wojciecha w Radzionkowie

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2020 z działalności Koła Lokalnego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich im. Jana Pawła II przy parafii św. Wojciecha w Radzionkowie

27 marca 2022 0 przez mszmidt
Share Button

Koło liczy 22 członków, składki członkowskie zostały przekazane przelewem. Oprócz stałych członków z Kołem współpracuje wielu tzw. sympatyków SRK, którzy również pojawiają się na spotkaniach.

 

Zarząd Koła SRK tworzą:
– Marcin Szmidt – przewodniczący
– Rudolf Sobczyk – zastępca
– Ireneusz Musialik – sekretarz
– Krystyna Namysło – skarbnik
– Andrzej Urzędniczok – członek Zarządu
– Jan Moj – członek Zarządu
– ks. proboszcz Damian Wojtyczka – asystent
Zarząd Koła spotyka się w zależności od potrzeb.

 

Spotkania formacyjne wszystkich członków Koła odbywają się w ostatni piątek miesiąca i połączone są z omówieniem spraw i realizacji zadań w ciągu roku, akcji i pomysłów realizowanych z innymi połączone są każdorazowo z konferencją przygotowaną przez członka Koła lub ks. Proboszcza. W roku sprawozdawczym spotkania były ograniczone ze względu na pandemię COVID 19.

 

W trakcie roku formacyjnego rozważano w dyskusjach:
1. Uchwały II Synodu Archidiecezji Katowickiej
2. Hasło roku liturgicznego „Eucharystia daje życie”

 

W styczniu jak co roku Koło SRK zorganizowało spotkanie kolędowo-opłatkowe na, które przybyli członkowie SRK, jak również przedstawiciele grup parafialnych, przedstawiciele organizacji pozarządowych z miasta Radzionków, przedstawiciele władzy i instytucji samorządowych, przedstawiciele władzy Rady Powiatu, Sejmiku Wojewódzkiego i niektórzy posłowie Ziemi Śląskiej. Jest to tradycyjne nasze podziękowanie za współpracę całoroczną na rzecz innych.

 

W ciągu roku Koło SRK organizowało lub współorganizowało następujące wydarzenia, (ze względu na pandemię COVID 19 odbyła się bardzo niewielka część zaplanowanych wydarzeń):

1) Akcja „Dary Świątecznego Stołu” organizowana na Święta Wielkanocne i Bożego Narodzenia. Podczas Świąt Wielkanocnych członkowie SRK indywidualnie zakupili najpotrzebniejsze produkty i roznieśli je do potrzebujących (nie odbyła się zbiórka żywności ze względu na brak możliwości zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia sanitarno-epidemiologicznego). Podczas Świąt Bożego Narodzenia Koło SRK wyemitowało i rozdało Bony żywnościowe dla najbardziej potrzebujących z możliwością przywozu produktów do domu. Wcześniej odbyła się zbiórka pieniędzy wśród parafian.
2) VII rowerowa pielgrzymka na Jasną Górę, w tym roku nieoficjalna, w okrojonym składzie z zachowaniem odpowiednich rygorów
3) VIII Gnieźnieńska Wyprawa (Pielgrzymka) Rowerowa: Radzionków-Gniezno-Radzionków. W tym roku wydarzenie to nie nazywało się pielgrzymką, a wyprawą rowerową, ze względu na wydane w tym okresie zalecenia władz Państwowych i Kościelnych.
4) VI Różaniec na kole, przy zachowaniu odpowiedniego dystansu między uczestnikami.
5) Modlitwa przy krzyżu na Osiedlu Knosały tym razem bez mieszkańców Osiedla, tylko w skromnej 5 osobowej grupie przedstawicieli SRK w kolejną rocznicę ustawienia krzyża w intencji fundatorów i budowniczych

 

Poza tym przedstawiciele naszego Koła uczestniczyli w posiedzeniach Parafialnej Rady Duszpasterskiej i Parafialnego Zespołu Caritas.

 

Członkowie SRK brali aktywny udział w spotkaniach i szkoleniach organizowanych przez miasto Radzionków dla organizacji pozarządowych.

 

Podczas całego roku sprawozdawczego Koło SRK współpracowało z wieloma fundacjami, organizacjami i firmami w celu wykonywania działań statutowych i pozyskało fundusze na prowadzenie zadań z nimi związanych.

 

Udzielono również pomocy osobom będącym w trudnej sytuacji w postaci pomocy indywidualnej dla rodzin: zakup węgla, opłata za prąd lub zaległości za wodę i kanalizację, zaległości czynszowe, zakup lekarstw, wyjazd rodzinny na wakacje, wsparcie na zakup pomocy szkolnych.

 

Za to wszystko Chwała Panu