Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej Koło im. Jana Pawła II przy parafii św. Wojciecha w Radzionkowie

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej Koło im. Jana Pawła II przy parafii św. Wojciecha w Radzionkowie

18 marca 2020 Wyłączono przez mszmidt
Share Button

Siedziba:
ul. św. Wojciecha 48
41-922 Radzionków
Rok założenia: 2001

Skład zarządu:
Marcin Szmidt – Prezes  ( mszmidt@mail.com)
Rudolf Sobczyk – Wiceprezes
Krystyna Namysło – Skarbnik
Ireneusz Musialik – Sekretarz
Andrzej Urzędniczok – Członek zarządu
Jan Moj – Członek zarządu
ks. proboszcz Damian Wojtyczka – asystent kościelny

Cele statutowe:
1. Wszechstronna pomoc rodzinie i małżeństwom w ich życiowych problemach, formacja duchowa i wychowawcza zgodnie z chrześcijańską wizją rodziny i małżeństwa.
2. Pomoc materialna i formalno-prawna potrzebującym z terenu Radzionkowa.
3. Organizacja imprez promujących wartość rodziny i małżeństwa.
4. Promowanie zdrowego trybu życia i ruchu abstynenckiego oraz życia w trzeźwości.
5. Aktywny i sportowy tryb poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
6. Akcje wg potrzeb i współpracy z organizacjami pozarządowymi i samorządami.