SPRAWOZDANIE ZA ROK 2019 z działalności Koła Lokalnego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich im. Jana Pawła II przy parafii św. Wojciecha w Radzionkowie

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2019 z działalności Koła Lokalnego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich im. Jana Pawła II przy parafii św. Wojciecha w Radzionkowie

29 marca 2020 0 przez mszmidt
Share Button

Koło liczy 22 członków, składki członkowskie zostały przekazane przelewem. Oprócz stałych członków z Kołem współpracuje wielu tzw. sympatyków SRK, którzy również pojawiają się na spotkaniach.

 

Zarząd Koła SRK tworzą:
– Marcin Szmidt – przewodniczący
– Rudolf Sobczyk – zastępca
– Ireneusz Musialik – sekretarz
– Krystyna Namysło – skarbnik
– Andrzej Urzędniczok – członek Zarządu
– Jan Moj – członek Zarządu
– ks. proboszcz Damian Wojtyczka – asystent

 

Zarząd Koła spotyka się w zależności od potrzeb.

 

Spotkania formacyjne wszystkich członków Koła odbywają się w ostatni piątek miesiąca i połączone są z omówieniem spraw i realizacji zadań w ciągu roku, akcji i pomysłów realizowanych z innymi połączone są każdorazowo z konferencją przygotowaną przez członka Koła lub ks. Proboszcza.

 

W trakcie roku formacyjnego rozważano w dyskusjach:
1. Uchwały II Synodu Archidiecezji Katowickiej (Katecheza i wychowanie katolickie w Kościele Katowickim, Nowa ewangelizacja w Kościele katowickim)
2. Krzyż – jakie ma dla mnie znaczenie, moje świadectwo o krzyżu, świadectwa o krzyżu różnych sławnych osób, cytaty i artykuły o krzyżu.
3. 40 rocznica pierwszej historycznej pielgrzymki św. Jana Pawła II do Polski.
4. Hasło roku liturgicznego „W mocy Bożego Ducha”

 

W styczniu jak co roku Koło SRK zorganizowało spotkanie kolędowo-opłatkowe na, które przybyli członkowie SRK, jak również przedstawiciele grup parafialnych, przedstawiciele organizacji pozarządowych z miasta Radzionków, przedstawiciele w ładzy i instytucji samorządowych, przedstawiciele władzy Rady Powiatu, Sejmiku Wojewódzkiego i niektórzy posłowie Ziemi Śląskiej. Jest to tradycyjne nasze podziękowanie za współpracę całoroczną na rzecz innych.

 

W ciągu roku Koło SRK organizowało lub współorganizowało następujące wydarzenia:
1) Wyjazd do Teatru do Cieszyna na Misterium Męki Pańskiej
2) Terenowo Nocna Droga Krzyżowa
3) III Rowerowa Droga Krzyżowa
4) Droga Krzyżowa ulicami miasta Radzionkowa
5) Akcja „Dary Świątecznego Stołu” organizowana na Święta Wielkanocne i Bożego Narodzenia. Obdarowano łącznie 163 rodziny w tym prawie 200 dzieci i 95 osób samotnych. Przekazano również dary do Domu Pomocy Społecznej w Nakle Śląskim.
6) Pielgrzymka rowerowa od Wojciecha do Wojciecha z okazji Odpustu Parafialnego z Radzionkowa do nowej parafii św. Wojciecha w Czeladzi.
7) Ciderfest – festyn parafialny wraz z imprezami towarzyszącymi
8) Ciderfest Cup – Charytatywny turniej piłki nożnej im. Ojca Ludwika Wrodarczyka z którego dochód został przeznaczony na leczenie małej mieszkanki Radzionkowa chorej na raka.
9) XIV pielgrzymka rowerowa na Górę św. Anny
10) Wyprawa rowerowo-kajakowa na Wielki Łuk Warty
11) VI rowerowa pielgrzymka na Jasną Górę (towarzysząca parafialnej pieszej pielgrzymce)
12) VII Gnieźnieńska Pielgrzymka Rowerowa: Budapeszt-Radzionków-Gniezno
13) Autokarowa pielgrzymka do Gniezna
14) Autokarowa pielgrzymko-wycieczka do Austrii
15) Pielgrzymka rowerowa na Odpust św. Piotra i Pawła do Hradca nad Moravicą w Czechach
16) Autokarowa wycieczko – pielgrzymka na Ziemię Raciborsko – Opolską
17) V Różaniec na kole
18) Wyjazd do Warszawy na grób bł. Jerzego Popiełuszki i zwiedzanie stolicy.
19) Modlitwa przy krzyżu na Osiedlu Knosały wraz z mieszkańcami Osiedla w kolejną rocznicę ustawienia krzyża w intencji fundatorów i budowniczych
20) Koncert Charytatywny o Uśmiech Dziecka, z którego dochód przeznaczony jest na zimowy wyjazd najbiedniejszych dzieci z naszego miasta
21) Spotkanie z Radzionkowskimi „indywidualnymi pielgrzymami”, którzy podążali Szlakiem św. Jakuba do Santiago de Compostella.
22) Spotkanie z uczestnikami pielgrzymki rowerowej do Gniezna.

 

Poza tym przedstawiciele naszego Koła uczestniczyli w posiedzeniach Parafialnej Rady Duszpasterskiej i Parafialnego Zespołu Caritas.

 

Członkowie SRK brali aktywny udział w spotkaniach i szkoleniach organizowanych przez miasto Radzionków dla organizacji pozarządowych.

 

W trakcie VII sesji Rady Miasta Radzionków dwóch członków SRK otrzymało Nagrody Przewodniczącego Rady Miasta Radzionków za działalność w zakresie pracy dla dobra wspólnoty samorządowej.

 

Podczas całego roku sprawozdawczego Koło SRK współpracowało z wieloma fundacjami, organizacjami i firmami w celu wykonywania działań statutowych i pozyskało fundusze na prowadzenie zadań z nimi związanych.

 

Udzielono również pomocy osobom będącym w trudnej sytuacji w postaci pomocy indywidualnej dla rodzin: zakup węgla, opłata za prąd lub zaległości za wodę i kanalizację, zaległości czynszowe, zakup lekarstw, wyjazd rodzinny na wakacje, wsparcie na zakup pomocy szkolnych.

 

Za to wszystko Chwała Panu