Sprawozdanie z działalności Koła Lokalnego im Jana Pawła II Stowarzyszenia Rodzin Katolickich przy parafii św, Wojciecha w Radzionkowie za rok 2017

Sprawozdanie z działalności Koła Lokalnego im Jana Pawła II Stowarzyszenia Rodzin Katolickich przy parafii św, Wojciecha w Radzionkowie za rok 2017

29 marca 2020 0 przez mszmidt
Share Button

Koło liczy 22 członków, składki członkowskie przekazane będą przelewem.

 

Zarząd Koła SRK tworzą:
Marcin Szmidt – przewodniczący
Rudolf Sobczyk – zastępca
Andrzej Urzędniczok – członek Zarządu
Jan Moj – członek Zarządu
Ireneusz Musialik – sekretarz
Krystyna Namysło – skarbnik
Ks proboszcz Damian Wojtyczka – asystent

 

Zarząd spotyka się w zależności od potrzeb.

 

Spotkania formacyjne wszystkich członków Koła odbywają się w ostatni piątek miesiąca i połączone są z omówieniem spraw i realizacji zadań w ciągu roku, akcji i pomysłów realizowanych z innymi połączone są każdorazowo z konferencją przygotowaną przez księdza Proboszcza lub członka koła.

 

W trakcie roku formacyjnego rozważano w dyskusjach:
– Homilie papieża Franciszka podczas wizyt duszpasterskich
– Synod Diecezjalny – praca nad dokumentem
– Udział świecki w życiu parafii
– Spotkania z grupami wyjazdowymi.

 

Członkowie jak i osoby współpracujące z SRK uczestniczyli:
1) spotkanie opłatkowe członków, sympatyków oraz gości reprezentujących inne organizacje kościelne i pozarządowe oraz przedstawiciele samorządu gminy Radzionków Uczestniczyło 36 osób.
2) Wyjazd na Jasną Góre.
3) Wyjazd na jasełka do teartu w Cieszynie
4) Rowerowa Droga Krzyżowa oraz wyjazdy rowerowe do Załęczańskiego parku Kraoobrazowego, zorganizowanie różanaca dla zwolenników turystyki rowerowej wypad na Górę św. Doroty.
5) Zorganizowanie razem z parafią drogi krzyżowej na trasie w Radzionkowie uczestniczyło około 850 osób.
6) Akcja „Dary Świątecznego Stołu” organizowana na święta Wielkanocne i Boże Narodzenie wraz z Zespołem Charytatywnym i Oazą Młodzieży, która zbierała zabawki dla dzieci obdarowano łącznie 170 rodzin w tym prawie 190 dzieci, 80 osób samotnych. Przekazano również dary do: Domu Pomocy Społecznej w Nakle Sląskim
7) Współorganizacja festynu parafialnego XX IV CIDERFEST 2014 w tym I Halowy Turniej Piłkarski o Puchar Farorza.
8) Wycieczka do Hradec nad Morawica (Czechy) na odpust parafialny do parafii pw św. Piotra i Pawła gdzie proboszczem jest ks Marcin Kieras pochodzący z Radzionkowa
9) Pielgrzymka do Gniezna i Lichenia
10) Współorganizacja XVI Grand Prix Radzionkowa w Szachach, to cztery turnieje w których uczestniczyło ponad 60 zawodników z Radzionkowa, Tarnowskich Gór, Rusinowic, Rudy Sląskiej, Bytomia. Turniej jest integracyjny grają dzieci, młodzież, seniorzy nawet powyżej 75 lat oraz osoby niepełnosprawne. W grudniu organizacja CIDERSZACH 2017.
11) Pielgrzymka członków SRK z okazji Roku Miłosierdzia do Rud Raciborskich – uczestniczyło 32 osoby
12) V – Gnieźnieńska Pielgrzymka Rowerowa do grobu Św Wojciecha.
13) W październiku Pielgrzymko-wycieczka od Niepokalanowa, Sejmu do grobu Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki.
14) Współorganizacja koncertu XII „O uśmiech Dziecka” razem z Inicjatywa Mieszkańców Radzionków dochód przeznaczono na wyjazd dzieci i młodzieży na zimowe ferie.
15) W 15 rocznicę postawienia Krzyża na Osiedlu przy ulicy ks Knosały, wraz z mieszkańcami Osiedla i zorganizowano modlitwę różańcową przy krzyżu za ofiarodawców i mieszkańców Osiedla.
16) Organizacja transportu osób na śniadanie wielkanocne i wigilię u Starosty Tarnogórskiego dla najuboższych mieszkańców powiatu. Uczestniczyło 10 osób z Radzionkowa.

 

Udzielono również pomocy osobom będącym w trudnej sytuacji w postaci pomoc indywidualnej dla rodzin: zakup węgla, opłata za prąd lub zaległości za wodę i kanalizację, zaległości czynszowe, zakup lekarstw, wyjazd rodzinny na wakacje, wsparcie na zakup pomocy szkolnych ( w sumie dla 4 rodzin ).

 

Za to wszystko Chwała Panu.