Sprawozdanie z działalności Koła Lokalnego im Jana Pawła II  Stowarzyszenia Rodzin Katolickich  przy parafii św, Wojciecha w Radzionkowie za rok 2015

Sprawozdanie z działalności Koła Lokalnego im Jana Pawła II Stowarzyszenia Rodzin Katolickich przy parafii św, Wojciecha w Radzionkowie za rok 2015

29 marca 2020 0 przez mszmidt
Share Button

Koło liczy 23 członków, składki członkowskie przekazane będą przelewem .

 

Zarząd Koła SRK tworzą:
Rudolf Sobczyk przewodniczący
Anna Stypa – zastępca
Andrzej Urzędniczok – członek Zarządu
Jan Moj – członek Zarządu
Ireneusz Musialik – sekretarz
Krystyna Namysło – skarbnik
Ks proboszcz Damian Wojtyczka – asystent

 

Zarząd spotyka się w zależności od potrzeb.

 

Spotkania formacyjne wszystkich członków Koła odbywają się w ostatni piątek miesiąca i połączone są z omówieniem spraw i realizacji zadań w ciągu roku , akcji i pomysłów realizowanych z innymi połączone są każdorazowo z konferencją przygotowaną przez księdza Proboszcza lub członka koła.

 

Konferencje nad dokumentami Papieża Franciszka encyklika „Laudato Si”
– Homilie papieża Franciszka podczas wizyt duszpasterskich
– Konferencje na temat Synodu Biskupów w 2015 r „Powołanie i misja rodziny w Kościele i świecie współczesnym – część II”
– Spotkanie z Baptiste Martinot-Lagarde – student z Francji – nasze spotkanie na ŚDM w 2016 roku (świadectwa młodych z Francji -przyjazd 10-15 samochodami pielgrzymka LOURD – MEDIOLAN-PRAGA-OPOLE – KRAKÓW przystanek stały chyba w Radzionkowie?)
– Udział świecki w życiu parafii, uchodźcy w naszym kraju
– Przygotowanie do ŚDM w Krakowie – współpraca grup parafialnych i samorządu.
– Rok Miłosierdzia -nasze zaangażowanie

 

Członkowie jak i osoby współpracujące z SRK uczestniczyli:
1) spotkanie opłatkowe członków , sympatyków oraz gości reprezentujących inne organizacje kościelne i pozarządowe oraz przedstawiciele samorządu gminy Radzionków Uczestniczyło prawie 50 osób.
2) Zorganizowanie razem z parafią drogi krzyżowej na trasie w Radzionkowie -Stary Koniec (Centrum Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945roku” uczestniczyło około 900 osób.
3) Akcja „ Dary Świątecznego Stołu” organizowana na święta Wielkanocne i Boże Narodzenie wraz z Zespołem Charytatywnym i Oazą Młodzieży, która zbierała zabawki dla dzieci obdarowano łącznie 170 rodzin w tym prawie 250 dzieci, 95 osób samotnych. Przekazano również dary do : Domu Pomocy Społecznej w Nakle Sląskim
4) Współorganizacja festynu parafialnego XX II CIDERFEST 2014, którego celem było pomoc dla dzieci i młodzieży na letni wypoczynek, zebrano ponad 10 000 zł z przeznaczeniem na:
– wyjazd młodzieży na rekolekcje Oazowe ( 30 osób)
– wypoczynek dzieci na półkoloniach ( 5 dzieci)
– wsparcie OAZY RODZIN na wyjazdy rekolekcyjne
– wyjazd na rowerowy Radzionków-Gniezno- Radzionków
– wsparcie dla wycieczko-pielgrzymki do grobu bł. Ks Jerzego Popiełuszki
5) Organizacja dwudniowej pielgrzymko-wycieczki po ziemi świdnickiej i okolic uczestniczyło 50 osób.
6) Wsparcie wyjazdu na grób księdza Jerzego Popiełuszki z okazji rocznicy śmierci i upamiętnienia uczestniczyło 50 osób.
7) Współorganizacja XIV Grand Prix Radzionkowa w Szachach, to cztery turnieje w których uczestniczyło ponad 70 zawodników z Radzionkowa, Tarnowskich Gór, Rusinowic, Rudy Sląskiej, Bytomia. Turniej jest integracyjny grają dzieci, młodzież, seniorzy nawet powyżej 75 lat oraz osoby niepełnosprawne. Uczestniczyło w sumie 70 osób. PIĄTY turniej CIDERSZACH 2014 celem popularyzacji szachów, integracja rodziny i twórczego spędzenia wolnego czasu.
8) w dniu 4 października 2015 SRK prowadziło po każdej mszy niedzielnej prezentację dorobku i charyzmatu formacji celem zachęcanie i pozyskania nowych członków SRK
9) w 31 rocznicę śmierci bł. ks Jerzego Popiełuszki SRK w dniu 19 października SRK prowadziło różaniec i złożyło wiązankę kwiatów w kaplicy Św. Barbary w Radzionkowie
10) współorganizacja jubileuszowego koncertu X ”O uśmiech Dziecka” razem z Inicjatywa Mieszkańców Radzionków dochód przeznaczono na wyjaz dzieci i młodzieży na zimowe ferie.
11) w 13 rocznicę postawienia Krzyża na Osiedlu przy ulicy ks Knosały ,wraz z mieszkańcami Osiedla i zorganizowano modlitwę różańcową przy krzyżu za ofiarodawców i mieszkańców Osiedla.
12) Zarząd SRK koło im Jana Pawła II podjęło inicjatywę wystąpienia do Kapituły Nagrody Honorowej CRUX ADALBERTI w Radzionkowie o przyznanie jej Arcybiskupowi Archidiecezji Katowickiej ks biskupowi Wiktorowi Skworcowi i ks Proboszczowi Parafii Św. Wojciecha w Radzionkowie Damianowi Wojtyczce za wsparcie i zaangażowanie w utworzeniu Centrum Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku oraz pracę w dla wspólnoty parafialnej z okazji 18 rocznicy Restytucji Radzionkowa w 2016 roku .
13) Organizacja transportu osób na śniadanie wielkanocne i wigilię u Starosty Tarnogórskiego dla najuboższych mieszkańców powiatu . Uczestniczyło 11 osób z Radzionkowa.

 

Udzielono również pomocy osobom będącym w trudnej sytuacji w postaci pomoc indywidualnej dla rodzin: zakup węgla, opłata za prąd lub zaległości za wodę i kanalizację, zaległości czynszowe, zakup lekarstw, wyjazd rodzinny na wakacje, wsparcie na zakup pomocy szkolnych ( w sumie dla 6 rodzin ).

 

Za to wszystko Chwała Panu.