SPRAWOZDANIE ZA ROK 2022 z działalności Koła Lokalnego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich im. Jana Pawła II przy parafii św. Wojciecha w Radzionkowie

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2022 z działalności Koła Lokalnego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich im. Jana Pawła II przy parafii św. Wojciecha w Radzionkowie

6 stycznia 2023 0 przez mszmidt
Share Button

Koło liczy 17 członków, składki członkowskie zostały przekazane przelewem. Oprócz stałych członków z Kołem współpracuje wielu tzw. sympatyków SRK, którzy również pojawiają się na spotkaniach.

28 października 2022r. zostały przeprowadzone wybory do Zarządu Koła po uzyskaniu absolutorium przez poprzedni Zarząd Koła.

Po przeprowadzonych wyborach Zarząd Koła SRK przedstawia się następująco:

– Marcin Szmidt – przewodniczący

– Rudolf Sobczyk – zastępca

– Ireneusz Musialik – sekretarz

– Łucja Michalik – skarbnik

– ks. proboszcz Damian Wojtyczka – asystent

Zarząd Koła spotyka się w zależności od potrzeb.

Spotkania formacyjne wszystkich członków Koła odbywają się w ostatni piątek miesiąca i połączone są z omówieniem spraw i realizacji zadań w ciągu roku, akcji i pomysłów realizowanych z innymi połączone są każdorazowo z konferencją przygotowaną przez członka Koła lub ks. Proboszcza. W roku sprawozdawczym spotkania były ograniczone ze względu na pandemię COVID 19 podczas pierwszych miesięcy roku.

W trakcie roku formacyjnego rozważano w dyskusjach:

 1. Hasło roku liturgicznego „Posłani w Pokoju Chrystusa”
 2. Dokumenty i sprawozdania „Synodu o Synodalności”.
 3. Świadectwa uczestników X Pielgrzymki rowerowej do Gniezna.

W ciągu roku Koło SRK organizowało lub współorganizowało następujące wydarzenia, (ze względu na pandemię COVID 19 w pierwszych miesiącach roku odbyła się bardzo niewielka część zaplanowanych wydarzeń):

 1. Akcja „Dary Świątecznego Stołu” organizowana na Święta Wielkanocne i Bożego Narodzenia. Podczas Świąt Wielkanocnych obdarowano 51 rodzin lub osób samotnych w tym: 22 rodziny, 19 osób samotnych, 44 dzieci, 10 rodzin z Ukrainy. Oprócz tego dary przekazano Siostrom Służebniczkom z Radzionkowa i Domowi Pomocy Społecznej w Nakle Śląskim prowadzonemu przez Siostry Boromeuszki. Podczas Świąt Bożego Narodzenia obdarowano 46 rodzin i osób samotnych, w tym: 15 rodzinom, 16 osobom samotnym, 39 dzieciom, 7 rodzinom z Ukrainy. Tradycyjnie przekazano również dary do Domu Pomocy Społecznej w Nakle Śląskim.2
 2. IV Rowerowa Droga Krzyżowa.
 3. Organizacja Drogi Krzyżowej ulicami miasta Radzionkowa.
 4. IX rowerowa pielgrzymka na Jasną Górę.
 5. X Gnieźnieńska Pielgrzymka Rowerowa: Radzionków – Białystok – Gniezno – Radzionków. Dystans: 1100 km. Tegoroczne hasło było cytatem słów samego św. Wojciecha: „Przyczyną naszej tu podróży jest wasze zbawienie”.
 6. VIII Różaniec na kole.
 7. Pielgrzymka autokarowa do Warszawy, podczas której modlono się przy grobie bł. Ks. Jerzego Popiełuszki.
 8. 10.2022r. na zaproszenie naszego Koła odbyło się w naszej parafii spotkanie przedstawicieli Zarządu Głównego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej z przedstawicielami poszczególnych Kół parafialnych tworzących Stowarzyszenie. Spotkanie miało charakter roboczy, a jego tematem było: Rozwój Stowarzyszenia poprzez rozwój Kół parafialnych.
 9. I roraty na Kole.
 10. Modlitwa przy krzyżu na Osiedlu Knosały wraz z mieszkańcami Osiedla, w kolejną rocznicę ustawienia krzyża w intencji fundatorów i budowniczych, w tym roku przypadała 20 rocznica postawienia krzyża.
 11. Na swoich spotkaniach Koło przedstawicieli X Pielgrzymki Rowerowej do Gniezna. Spotkania miały charakter otwarty, więc uczestniczyli w nich również inni parafianie i członkowie innych wspólnot parafialnych.

  Poza tym przedstawiciele naszego Koła uczestniczyli w posiedzeniach Parafialnej Rady Duszpasterskiej i Parafialnego Zespołu Caritas, oraz na Walnych Zebraniach SRK AK.

  Członkowie SRK brali aktywny udział w spotkaniach i szkoleniach organizowanych przez miasto Radzionków dla organizacji pozarządowych.

  Podczas całego roku sprawozdawczego Koło SRK współpracowało z wieloma fundacjami, organizacjami i firmami w celu wykonywania działań statutowych i pozyskało fundusze na prowadzenie zadań z nimi związanych.

  Udzielono również pomocy osobom będącym w trudnej sytuacji w postaci pomocy indywidualnej dla rodzin: zakup węgla, opłata za prąd lub zaległości za wodę i kanalizację, zaległości czynszowe, zakup lekarstw, wyjazd rodzinny na wakacje, wsparcie na zakup pomocy szkolnych.