SPRAWOZDANIE ZA ROK 2021 z działalności Koła Lokalnego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich im. Jana Pawła II przy parafii św. Wojciecha w Radzionkowie

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2021 z działalności Koła Lokalnego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich im. Jana Pawła II przy parafii św. Wojciecha w Radzionkowie

27 marca 2022 0 przez mszmidt
Share Button

Koło liczy 20 członków, składki członkowskie zostały przekazane przelewem. Oprócz stałych członków z Kołem współpracuje wielu tzw. sympatyków SRK, którzy również pojawiają się na spotkaniach.

 

Zarząd Koła SRK tworzą:
– Marcin Szmidt – przewodniczący
– Rudolf Sobczyk – zastępca
– Ireneusz Musialik – sekretarz
– Krystyna Namysło – skarbnik
– Andrzej Urzędniczok – członek Zarządu
– Jan Moj – członek Zarządu
– ks. proboszcz Damian Wojtyczka – asystent

 

Zarząd Koła spotyka się w zależności od potrzeb.

 

Spotkania formacyjne wszystkich członków Koła odbywają się w ostatni piątek miesiąca i połączone są z omówieniem spraw i realizacji zadań w ciągu roku, akcji i pomysłów realizowanych z innymi połączone są każdorazowo z konferencją przygotowaną przez członka Koła lub ks. Proboszcza. W roku sprawozdawczym spotkania były ograniczone ze względu na pandemię COVID 19.

W trakcie roku formacyjnego rozważano w dyskusjach:
1. Hasło roku liturgicznego „Zgromadzeni na świętej Wieczerzy”
2. Misyjne Drogi Kościoła – salezjanin ks. Jacek Garus opowiedział podczas spotkania o wyzwaniach misyjnych w Zambii. Pokazał świadectwa ludzi tam żyjących jak i tych głoszących tam ewangelię.
3. Świadectwa uczestników IX Pielgrzymki rowerowej do Gniezna.

 

W ciągu roku Koło SRK organizowało lub współorganizowało następujące wydarzenia, (ze względu na pandemię COVID 19 odbyła się bardzo niewielka część zaplanowanych wydarzeń):

1) Akcja „Dary Świątecznego Stołu” organizowana na Święta Wielkanocne i Bożego Narodzenia. Podczas Świąt Wielkanocnych członkowie SRK indywidualnie zakupili najpotrzebniejsze produkty i roznieśli je do potrzebujących (nie odbyła się zbiórka żywności ze względu na brak możliwości zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia sanitarno-epidemiologicznego). Oraz wyemitowało i rozdało Bony żywnościowe dla najbardziej potrzebujących z możliwością przywozu produktów do domu. Wcześniej odbyła się zbiórka pieniędzy wśród parafian.
Podczas Świąt Bożego Narodzenia powrócono do poprzedniej formy akcji i przeprowadzono zbiórkę żywności. Obdarowano 39 rodzin i osób samotnych, siostry Służebniczki z Radzionkowa i Dom Pomocy Społecznej w Nakle Śląskim prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza.
2) VIII rowerowa pielgrzymka na Jasną Górę, w okrojonym składzie z zachowaniem odpowiednich rygorów.
3) IX Gnieźnieńska Pielgrzymka Rowerowa: Radzionków – Broumov (Czechy) – Gniezno – Radzionków. W tym roku trasa wiodła tzw. południowym, świętowojciechowym szlakiem z Radzionkowa przez czeskie Broumov, do Gniezna i z powrotem do Radzionkowa – liczącą w sumie niespełna 1000 km. Podczas pielgrzymki zachowano wszelkie wymogi sanitarne.
4) VII Różaniec na kole, przy zachowaniu odpowiedniego dystansu między uczestnikami.
5) Pielgrzymka autokarowa do Warszawy i Niepokalanowa, podczas której modlono się przy grobie bł. Ks. Jerzego Popiełuszki i zwiedzano Muzeum św. Maksymiliana Kolbe.
6) Pielgrzymka autokarowa do Medjugorie.
7) Modlitwa przy krzyżu na Osiedlu Knosały wraz z mieszkańcami Osiedla, w kolejną rocznicę ustawienia krzyża w intencji fundatorów i budowniczych.
8) Na swoich spotkaniach Koło gościło radzionkowskiego misjonarza salezjanina ks. Jacka Garusa, który pracuje w Zambii i przedstawicieli IX Pielgrzymki Rowerowej do Gniezna. Spotkania miały charakter otwarty, więc uczestniczyli w nich również inni parafianie i członkowie innych wspólnot parafialnych.

 

Poza tym przedstawiciele naszego Koła uczestniczyli w posiedzeniach Parafialnej Rady Duszpasterskiej i Parafialnego Zespołu Caritas.

 

Członkowie SRK brali aktywny udział w spotkaniach i szkoleniach organizowanych przez miasto Radzionków dla organizacji pozarządowych.

 

Podczas całego roku sprawozdawczego Koło SRK współpracowało z wieloma fundacjami, organizacjami i firmami w celu wykonywania działań statutowych i pozyskało fundusze na prowadzenie zadań z nimi związanych.

 

Udzielono również pomocy osobom będącym w trudnej sytuacji w postaci pomocy indywidualnej dla rodzin: zakup węgla, opłata za prąd lub zaległości za wodę i kanalizację, zaległości czynszowe, zakup lekarstw, wyjazd rodzinny na wakacje, wsparcie na zakup pomocy szkolnych.

 

Za to wszystko Chwała Panu