Sprawozdanie z działalności Koła Lokalnego im Jana Pawła II Stowarzyszenia Rodzin Katolickich przy parafii św, Wojciecha w Radzionkowie za rok 2016

Sprawozdanie z działalności Koła Lokalnego im Jana Pawła II Stowarzyszenia Rodzin Katolickich przy parafii św, Wojciecha w Radzionkowie za rok 2016

29 marca 2020 0 przez mszmidt
Share Button

Koło liczy 24 członków, składki członkowskie przekazane będą przelewem.

 

Zarząd Koła SRK tworzą:
Marcin Szmidt przewodniczący
Rudolf Sobczyk – zastępca
Andrzej Urzędniczok – członek Zarządu
Jan Moj – członek Zarządu
Ireneusz Musialik – sekretarz
Krystyna Namysło – skarbnik
Ks proboszcz Damian Wojtyczka – asystent

 

Zarząd spotyka się w zależności od potrzeb.

 

Spotkania formacyjne wszystkich członków Koła odbywają się w ostatni piątek miesiąca i połączone są z omówieniem spraw i realizacji zadań w ciągu roku, akcji i pomysłów realizowanych z innymi połączone są każdorazowo z konferencją przygotowaną przez księdza Proboszcza lub członka koła.

 

W dniu 26 lutego 2016 na Walnym Zgromadzenia Koła wybrano nowego przewodniczącego Marcina Szmidt i Zarządu Koła.

 

W trakcie roku formacyjnego rozważano w dyskusjach:
– Homilie papieża Franciszka podczas wizyt duszpasterskich
– ROK MIŁOSIERDZIA – przesłanie papieża Franciszka
– Udział świecki w życiu parafii
– Uczestnicy i spotkania w w ramach ŚDM w Krakowie – współpraca grup parafialnych i samorządu.

 

Członkowie jak i osoby współpracujące z SRK uczestniczyli:
1) spotkanie opłatkowe członków, sympatyków oraz gości reprezentujących inne organizacje kościelne i pozarządowe oraz przedstawiciele samorządu gminy Radzionków Uczestniczyło prawie 40 osób.
2) Zorganizowanie razem z parafią drogi krzyżowej na trasie w Radzionkowie – (Górka – Księża Góra – Kościół Sw. Wojciecha) uczestniczyło około 900 osób.
3) Akcja „Dary Świątecznego Stołu” organizowana na święta Wielkanocne i Boże Narodzenie wraz z Zespołem Charytatywnym i Oazą Młodzieży, która zbierała zabawki dla dzieci obdarowano łącznie 160 rodzin w tym prawie 200 dzieci, 90 osób samotnych. Przekazano również dary do: Domu Pomocy Społecznej w Nakle Sląskim
4) Współorganizacja festynu parafialnego XX III CIDERFEST 2014, którego celem na organizacje ŚDM w Krakowie, zebrano ponad 5000 zł
5) Wyjazd na narty do Białki Tatrzańskiej 23.01.2016 -uczestniczyło 25 osób.
6) Udział w Gali Radzionkowskiego Wolontariatu w dn 28.01 gdzie SRK Koło im Jana Pawła II otrzymało statuetkę jako grupy szczególnie aktywnej w Radzionkowie.
7) Udział w uroczystej Mszy św. dziękczynnej za XV istnienia SRK w dniu 28 marzec 2016 – w drugim dniu Świąt Wielkanocnych.
8) Współorganizacja pielgrzymko-wycieczki do Pragi „Śladami św. Wojciecha „ w dniach 1-3.05.2015 – uczestniczyło 50 osób
9) Współorganizacja XV Grand Prix Radzionkowa w Szachach, to cztery turnieje w których uczestniczyło ponad 70 zawodników z Radzionkowa, Tarnowskich Gór, Rusinowic, Rudy Sląskiej, Bytomia. Turniej jest integracyjny grają dzieci, młodzież, seniorzy nawet powyżej 75 lat oraz osoby niepełnosprawne. Uczestniczyło w sumie 80 osób. W grudniu organizacja CIDERSZACH 2016.
10) Pielgrzymka członków SRK z okazji Roku Miłosierdzia do Rud Raciborskich – uczestniczyło 32 osoby
11) Wycieczka rowerowa do Radiostacji w Gliwicach – uczestniczyło 12 osób
12) IV – Gnieźnieńska Pielgrzymka Rowerowa do grobu Św Wojciecha 13-18.08.
13) W dniu 20 października -Pielgrzymko-wycieczka od Niepokalanowa, Sejmu i do Grobu Bł KS Jerzego Popiełuszki.
14) Współorganizacja koncertu X I „O uśmiech Dziecka” razem z Inicjatywa Mieszkańców Radzionków dochód przeznaczono na wyjazd dzieci i młodzieży na zimowe ferie.
15) W 14 rocznicę postawienia Krzyża na Osiedlu przy ulicy ks Knosały, wraz z mieszkańcami Osiedla i zorganizowano modlitwę różańcową przy krzyżu za ofiarodawców i mieszkańców Osiedla.
16) Organizacja transportu osób na śniadanie wielkanocne i wigilię u Starosty Tarnogórskiego dla najuboższych mieszkańców powiatu. Uczestniczyło 11 osób z Radzionkowa.

 

Udzielono również pomocy osobom będącym w trudnej sytuacji w postaci pomoc indywidualnej dla rodzin: zakup węgla, opłata za prąd lub zaległości za wodę i kanalizację, zaległości czynszowe, zakup lekarstw, wyjazd rodzinny na wakacje, wsparcie na zakup pomocy szkolnych ( w sumie dla 4 rodzin ).

 

Za to wszystko Chwała Panu.